لاستیک ولو شیر پروانه ای

Valve Rubber, Valve Rubber Valve

دسته بندی محصول:  آب بند

توقف تولید و فروش

لاستیک شیر پروانه ای لاینر لاستیکی است ولو در صنایع مختلف مانند صنایع غذایی، نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع دارویی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کالای مسعود
حداقل سفارش  3
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1
20,000 تومان
آشام صنعت بارمان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
10,000 تومان
آشام صنعت بارمان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  5
20,000 تومان
آشام صنعت بارمان
حداقل سفارش  10
10,000 - 20,000 تومان
آشام صنعت بارمان
حداقل سفارش  1
10,000 تومان
آشام صنعت بارمان
حداقل سفارش  1
20,000 تومان
آشام صنعت بارمان
حداقل سفارش  3
توقف تولید و فروش
آرتا صنعت آرسن
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...