کلرید منیزیم 6آبه کد 105833

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   350,000 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کلرید منیزیم 6آبه کد 105833 فروش کلرید منیزیم و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
96,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
180,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
133,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
151,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
156,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
185,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
151,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
176,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
135,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
450,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
800,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 گرم
900,000 - 1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...