پروتیناز silarbio1gr k

proteinase k

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

پروتئیناز K توسط قارچ Tritirachium album تولید و ترشح می گردد. پروتئیناز k در محدوده دمایی 20 تا 60 درجه سانتیگراد دارای فعالیت است و دمای بهینه فعالیت آن 37 درجه است. دارای پایداری بالا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
277,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
186,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
580,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
800,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
265,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,150,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
278,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
267,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 1,101,200,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...