واردات آنزیم های آزمایشگاهی SIGMA

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

واردات آنزیم های آزمایشگاهی SIGMA تهیه و توزیع کلیه کیتها ,مواد تحقیقاتی محیط های کشت اختصاصی از کمپانی های معتبر sigma ,thermo,gibco

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
241,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
224,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
269,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
390,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 گرم
1,000,000 - 1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 گرم
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 گرم
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 گرم
94,000 - 100,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  250 گرم
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 گرم
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 گرم
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
550,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...