مکانیکال سیل پمپ آب

Mechanical flood water pump

دسته بندی محصول:  آب بند

قیمت:   200,000 - 2,000,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
مکانیکال سیل پمپ آبموارد استفاده و کاربرد مکانیکال سیل پمپ آب مشخصات مکانیکال سیل پمپ آبسایز و متریال مکانیکال سیل پمپ آب

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 قطعه
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  2 قطعه
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000 - 50,000 تومان
لایی ابرینه دلیجان
حداقل سفارش  1 قطعه
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
600 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
100 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 قطعه
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
200,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
30,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 قطعه
50,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
50,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
100,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 قطعه
1,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
50,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  5 قطعه
100,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  8 قطعه
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
500,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
60,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
1,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
1,000,000 - 5,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...