محیط کشت rpmi 1640

rpmi 1640

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

از این محیط کشت برای انواع سلول های خونی از جمله لوکوسیت ها و لنفوسیت ها و بسیاری از سلول هایی که به صورت سوسپانسیون رشد می کنند استفاده می گردد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  500 عدد
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 عدد
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 عدد
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
154,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 عدد
550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  5 عدد
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 عدد
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
219,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
246,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
221,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
167,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
182,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 عدد
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
460,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2 عدد
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
231,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 عدد
190,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 عدد
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...