محیط کشت rpmi 1640

rpmi 1640

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   12,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
از این محیط کشت برای انواع سلول های خونی از جمله لوکوسیت ها و لنفوسیت ها و بسیاری از سلول هایی که به صورت سوسپانسیون رشد می کنند استفاده می گردد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
1,110,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
107,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
174,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
104,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
163,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
144,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
140,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
135,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
179,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
114,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
195,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
187,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 عدد
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
129,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
70,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
48,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
240,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
55,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
38,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
310,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...