محیط کشت بدون نیاز به co2 کمپانی invitrogen

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت بدون نیاز به co2 کمپانی invitrogen co2 independent medium 1 x 500 سی سی کد : 18045-088


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
340,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 عدد
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 عدد
1,350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
239,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
175,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
232,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 عدد
1,400,000 - 1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 عدد
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
330,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 عدد
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 عدد
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 عدد
1,450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
470,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...