ماده آلژینات سدیم Alginic acide sodium sigma A1112

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   3,900,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
Alginic acid sodium sigma A1112 100 gr

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
251,230 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
680,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
137,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
148,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
198,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
189,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
164,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
191,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
140,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
120,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
150,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
147,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
48,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
38,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
240,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
55,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...