شیلنگ سیلیکونی شفاف گرید دارویی سایز 24

SILICONE HOSE SIZE 24

دسته بندی محصول:  آب بند

توقف تولید و فروش

شیلنگ سیلیکونی شفاف گرید داروییشیلنگ سیلیکونی شفاف گرید دارویی ضخامت 3 میلیمتر به صورت اکسترودر


محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  3 متر
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر
100 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
350 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
730 - 830 تومان
کالای مسعود
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
40,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  50 متر
40,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 متر
30,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
40,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
30,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
40,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
30,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 20,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...