سود پرک با خلوص %98

Caustic Soda Flake

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

سود پرک با خلوص %98فروش ویژه سود پرک %98 محصول کیمیا پارس شایانکار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
144,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,500,000 - 4,000,000 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
101,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
550 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
187,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
9,000 - 10,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
160,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
153,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
132,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
176,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
182,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
186,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
151,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
135,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
151,500 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  330 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...