سنسور دور گیربکس های جدید ZF 190/260/160/310

speed sensor of new gearboxes ZF 190/260/160/310

دسته بندی محصول:  سایر ماشین آلات

قیمت:   7,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
سنسور دور گیربکس های جدید ZF 190/260/160/310speed sensor of new gearboxes ZF 190/260/160/310

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
200,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پارس یدک
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 10,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 10,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
همگامان صنعت ایرسا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
همگامان صنعت ایرسا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
همگامان صنعت ایرسا
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 10,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 10,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1 عدد
590,000,000 تومان
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 عدد
220,000,000 - 290,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 10,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 عدد
300,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 عدد
600,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 عدد
300,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 10,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 - 10,000 تومان
تندر ماشین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
75,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
67,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
18,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...