سنسور دریچه گاز یورو 4 AMG

Throttle position sensor- euro 4

دسته بندی محصول:  سنسور های خودرو

توقف تولید و فروش

وظیفه اصلی سنسور دریچه گاز کاربراتورتنظیم میزان هوای ورودی به محفظه احتراق میباشد . درحال حاضر دو نوع مکانیکی و الکترونیکی از این محصول بر روی موتورها باتوجه به طرح خودرو نصب میگردد .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
180,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
268,500 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
147,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
198,200 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
194,500 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
396,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
88,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
194,400 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
198,200 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
651,400 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
146,200 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
232,500 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
162,300 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
191,500 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
229,500 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
118,800 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
162,300 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
651,300 تومان
بازرگانی صالحی
حداقل سفارش  1 عدد
104,200 تومان
بازرگانی صالحی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
13,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
2,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...