روغن کمپرسور سردخانه Shell Compressor oils

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

روغن کمپرسور سردخانه Shell Compressor oils

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
135,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
123,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 قطعه
50,000 - 91,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  1 قطعه
103,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
138,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 قطعه
50,000 - 75,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 قطعه
1,200,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 قطعه
159,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
150,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
2,400,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 قطعه
163,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
123,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
121,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
8,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 قطعه
160,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
128,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 قطعه
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1000 قطعه
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 قطعه
131,500 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...