دستگاه تصفیه آب خانگی

Ro water treatment

دسته بندی محصول:  سایر لوازم تصفیه آب

قیمت:   1,900,000 - 2,100,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
وارد کننده و فروشنده دستگاه تصفیه آب خانگی Soft Water - C.C.K / تصفیه آب خانگی جهت کاهش سختی و گرفتن املاح مضر آب شرکت شیمیایی بوعلی سینا وارد کننده اصلی تصفیه آب خانگی - فروش تصفیه آب خانگی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه آیس من
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه آیس من
حداقل سفارش  1 عدد
3,000 - 12,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  10 عدد
70,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 عدد
100,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
34,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 - 1,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
12,500 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,900 - 4,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 - 96,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 - 36,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  25 عدد
25,000 - 29,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
46,000 - 47,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
18,500 - 19,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
48,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  40 عدد
4,500 - 7,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 - 165,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...