دستگاه تصفیه آب خانگی

Ro water treatment

دسته بندی محصول:  سایر لوازم تصفیه آب

قیمت:   1,700,000 - 1,800,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
وارد کننده و فروشنده دستگاه تصفیه آب خانگی Soft Water - C.C.K / تصفیه آب خانگی جهت کاهش سختی و گرفتن املاح مضر آب شرکت شیمیایی بوعلی سینا وارد کننده اصلی تصفیه آب خانگی - فروش تصفیه آب خانگی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 عدد
3,000 - 12,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه آیس من
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 48,000,000 تومان
زرین آب ژرف
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مهندسی فراز تصفیه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
سلامت قرن جدید
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه آیس من


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
12,000 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,700,000 - 1,750,000 تومان
حداقل سفارش  25 عدد
110,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,200 - 4,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
21,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  25 عدد
23,500 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
73,000 - 76,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
92,000 - 96,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
75,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
62,000 - 83,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
70,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
82,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
49,000 - 52,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
42,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
42,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  40 عدد
3,500 - 8,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 - 160,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...