بروموپیرویک اسید 16490 سیگما

Bromopyruvic acid 16490 sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   130,300 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
بروموپیرویک اسید 16490 سیگماBromopyruvic acid 16490 sigmaاین محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  25 بسته
70,000 - 75,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
119,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
130,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
116,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
106,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
190,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
184,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
153,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
145,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
136,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
123,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
131,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
211,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
185,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
104,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
152,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
160,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
102,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
152,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...