اف بی اس محصول جیبکو

Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, E.U.

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

Gibco Fetal Bovine Serum, qualified, E.U.-approved, . Supplied with a Certificate of Analysis detailing Q.C results.Brand: Gibco™ 10270106 محصول جیبکو فتال بووین سرم


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
353,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
274,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
173,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
420,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
430,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
173,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
175,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
480,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
266,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
266,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...