اف بی اس محصول جیبکو

Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, E.U.

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

Gibco Fetal Bovine Serum, qualified, E.U.-approved, . Supplied with a Certificate of Analysis detailing Q.C results.Brand: Gibco™ 10270106 محصول جیبکو فتال بووین سرم


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
600,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
264,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
319,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
198,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
310,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
420,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
165,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
310,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 بسته
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
310,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
224,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 بسته
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...