مواد اولیه بسته بندی

(9محصول)
حداقل سفارش    10 کیلوگرم 150,000 تومان
150,000 تومان
حداقل سفارش    30 کیلوگرم 75,000 تومان
75,000 تومان
حداقل سفارش    1 کیلوگرم 165,000 تومان
165,000 تومان
حداقل سفارش    10 کیلوگرم 380,000 تومان
380,000 تومان
حداقل سفارش    1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 متر مربع 150,000 تومان
150,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...