سنگ معدن

(4محصول)
حداقل سفارش    2500000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    2500000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    50000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1000 کیلوگرم 85,000 تومان
85,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...