مراکز درمانی، تشخیص و مراقبت

(1521 شرکت و فروشنده)
مدیر: شوان کروبه
تلفن: 021-22149972
مدیر: ابوطالب صارمی
تلفن: 021-4702
مدیر: مهندس مدنی
تلفن: 021-54862
مدیر: علیرضا رستگار
تلفن: 021-66479591
مدیر: مژده طباخیان
تلفن: 021-40440580~82
مدیر: احمد دهقانی
تلفن: 021-86029378, 021-86028409
مدیر: سینا صفائی
تلفن: 021-26140466, 021-26140438
مدیر: دکترسید عظیم عظیمی
تلفن: 021-44723398
مدیر: کامران آرایی آذر
تلفن: 021-44953829~30, 021-44978001~3
مدیر: دکتر شهلا نوری
تلفن: 021-26118130, 021-26118120
مدیر: امیر زندی
تلفن: 021-89385, 021-88538700~9
مدیر: دکتر میر مجید مصلایی
تلفن: 021-44287632~5
مدیر: حسین سرافرازی
تلفن: 021-36613700
مدیر: فردین ایدی
تلفن: 021-88814130
مدیر: دکتر محمد رضا فارسی نژاد
تلفن: 021-66427402
مدیر: دکتر روحیه حسین زاده بازرگانی
تلفن: 021-88057780
مدیر: کیوان نصیری
تلفن: 021-44487389
مدیر: حسین رحیم منفرد
تلفن: 021-22378398~9
مدیر: سیمین دخت احساسی
تلفن: 021-88969545, 021-88988550~51, 021-88961748, 021-88965818
مدیر: روح الله زارعی
تلفن: 021-66961743 الي 4
در حال ارسال اطلاعات...