آزمایشگاه تشخیص طبی

(392 شرکت و فروشنده)
مدیر: ابوطالب صارمی
تلفن: 021-44670886, 021-4702, 021-44670884, 021-44670888~9, 021-44670898, 021-44634196
مدیر: شوان کروبه
تلفن: 021-22149972
مدیر: دکتر میر مجید مصلایی
تلفن: 021-44287632~5
مدیر: حسین سرافرازی
تلفن: 021-36613700
مدیر: فردین ایدی
تلفن: 021-88814130
مدیر: سیمین دخت احساسی
تلفن: 021-88969545, 021-88988550~51, 021-88961748, 021-88965818
مدیر: عبدالفتاح صراف نژاد
تلفن: 021-66429871
مدیر: دکترحشمت عصاره
تلفن: 021-33007572
مدیر: غلام علی بابایی
تلفن: 0229-4231200
مدیر: دکتر مرتضی هاشم زاده
تلفن: 031-36639941
مدیر: مهرداد روانشاد
تلفن: 88636944, 88634055
مدیر: شیوا سیفی
تلفن: 021-66174879
مدیر: فریبا باقریه
مدیر: سپهر یمینی
تلفن: 021-44850400, 021-40440029
مدیر: فروغ شریفی
تلفن: 031-36617196
مدیر: سمیه سبزبان
تلفن: 051-31559
مدیر: دکتر عظیم کلانتری
تلفن: 021-66211485
مدیر: حسین اسدی
تلفن: 041-33283043
در حال ارسال اطلاعات...