آزمایشگاه تشخیص طبی

(383 شرکت و فروشنده)
مدیر: ابوطالب صارمی
تلفن: 021-44670886, 021-4702, 021-44670884, 021-44670888~9, 021-44670898, 021-44634196
مدیر: دکتر میر مجید مصلایی
تلفن: 021-44287632~5
مدیر: حسین سرافرازی
تلفن: 021-36613700
مدیر: فردین ایدی
تلفن: 021-88814130
مدیر: سیمین دخت احساسی
تلفن: 021-88969545, 021-88988550~51, 021-88961748, 021-88965818
مدیر: عبدالفتاح صراف نژاد
تلفن: 021-66429871
مدیر: دکترحشمت عصاره
تلفن: 021-33007572
مدیر: غلام علی بابایی
تلفن: 0229-4231200
مدیر: محمدمهدی مرادیان
تلفن: 021-88333360~61
مدیر: علی مصدق خواه
تلفن: 021-22549001~02
مدیر: امان اله صالحیان
تلفن: 021-33146534
مدیر: سوسن فرزان
تلفن: 021-88674908~09
مدیر: محمود فرامرزی
تلفن: 021-55083036~38
مدیر: کاوه حاتمی راد
تلفن: 021-55708335, 021-55717889
مدیر: احمد عبدالهی
تلفن: 021-55213020, 021-55200631
مدیر: سید هومن میر بهاء
تلفن: 011-44229666
مدیر: رضا ملک
تلفن: 021-88059344~6
مدیر: علیرضا محمدیاری
تلفن: 026-32231525, 026-32231464
مدیر: احمدرضا علیدوستی
تلفن: 021-36149243
در حال ارسال اطلاعات...