کلینیک و درمانگاه

(561 شرکت و فروشنده)
مدیر: علیرضا رستگار
تلفن: 021-66479591
مدیر: ابوطالب صارمی
تلفن: 021-44670886, 021-4702, 021-44670884, 021-44670888~9, 021-44670898, 021-44634196
مدیر: مژده طباخیان
تلفن: 021-40440580~82
مدیر: سینا صفائی
تلفن: 021-26140466, 021-26140438
مدیر: کامران آرایی آذر
تلفن: 021-44953829~30, 021-44978001~3
مدیر: حسین سرافرازی
تلفن: 021-36613700
مدیر: دکتر محمد رضا فارسی نژاد
تلفن: 021-66427402
مدیر: دکتر روحیه حسین زاده بازرگانی
تلفن: 021-88057780
مدیر: کیوان نصیری
تلفن: 021-44487389
مدیر: حسین رحیم منفرد
تلفن: 021-22378398~9
مدیر: روح الله زارعی
تلفن: 021-66961743 الي 4
مدیر: دکتر نفیسه فریدونی
تلفن: 021-88610864, 021-88610863
مدیر: علی عباسی
مدیر: عباس کریمی مجرد
تلفن: 021-66941852
مدیر: حسین رضارستمی
تلفن: 021-84012155 الی 56, 021-84012103
مدیر: محمود رضا مدنی
تلفن: 021-44235885 الی 6
مدیر: دکتر حمیدرضا فرشچی
تلفن: 021-22263002
مدیر: رضا صادقی
تلفن: 021-77692224
مدیر: ابراهیم عباسی
تلفن: 021-88478823
مدیر: سعید چیت ساز
تلفن: 021-88326254 الی 5
در حال ارسال اطلاعات...