پارافین وکس 0/5 درصد

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
پارافین وکس جامد با 0.5% چربی در پارافین ، پارافین وکس ATDM گرید بهداشتی / آرایشی و دارویی FULLY REFINED

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
0
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
اکسین شیمی توس
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
0
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1000 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  20 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  10 تن
4,100 - 4,300 تومان
حداقل سفارش  20 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  20 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  20 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1000 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  200 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 تن
8,000 - 12,000 تومان
حداقل سفارش  1000 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  20 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  50 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  20 تن
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  25 تن
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...