سوپاپ ارتقا یافته شرکت

دسته بندی محصول:  سوپاپ پیستون

قیمت:   115000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
سوپاپ ارتقا یافته سبب حرارت زیاد و سوختگی و ایجاد خوردگی در سوپاپ ها نمیگردد و در مقابل ضربات بسیار مقاوم است و باعث شکستگی و فرو رفتگی یا گود نشستگی و پیچیدگی و تغییر شکل لبه نمی گردد .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
40000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
30000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
17000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
38000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
230000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
1800
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
42000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
600
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 عدد
1800
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
90000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
28000
فروشگاه مینایی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
3,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
26,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
600 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
24,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...