سوپاپ ارتقا یافته شرکت

دسته بندی محصول:  سوپاپ پیستون

قیمت:   120000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
سوپاپ ارتقا یافته سبب حرارت زیاد و سوختگی و ایجاد خوردگی در سوپاپ ها نمیگردد و در مقابل ضربات بسیار مقاوم است و باعث شکستگی و فرو رفتگی یا گود نشستگی و پیچیدگی و تغییر شکل لبه نمی گردد .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 عدد
4000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 عدد
280000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 عدد
30000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  8 عدد
42000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  10 عدد
تماس جهت قیمت
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 عدد
235000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4 عدد
40000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  8 عدد
18000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4 عدد
28000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
38000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  3 عدد
32000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  2 عدد
110000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4 عدد
40000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  4 عدد
40000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  6 عدد
1800
فروشگاه مینایی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  6 عدد
26,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
7,500 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
25,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
45,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
4,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
11,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
4,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
4,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
4,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
18,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
2,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
4,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
8,500 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
2,500 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
24,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...