پوویدون آیداین-محلول موضعی فرامادین 10٪ بتادین

(topical solution faramadin 10% (povidon iodine

دسته بندی محصول:  داروی ضدعفونی کننده

قیمت:   36000 تومان / کارتن

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
پوویدون آیداین-محلول موضعی فرامادین 10٪ بتادین ضد عفونی کننده و از بین برنده باکتری های گرم مثبت و منفی, قارچها و ویروسها و اسپورها


محصولات مشابه

حداقل سفارش  12 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  70 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
تک فرآورده های آریا پژوه سپند
حداقل سفارش  24 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  6 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  6 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
بازرگانی نانو تجارت اهورا
حداقل سفارش  4 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
زرستان
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
زرستان
حداقل سفارش  12 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 کارتن
تماس جهت قیمت
بازرگانی نانو تجارت اهورا
حداقل سفارش  4 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  24 کارتن
تماس جهت قیمت
داروسازی کیمیافام


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1000 کارتن
600 تومان
حداقل سفارش  10 کارتن
60,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
580 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
900 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
1,800 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
2,000 تومان
حداقل سفارش  10 کارتن
2,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
240,000 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
650 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
600 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
2,500 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
8,000 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
690 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
2,300 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
690 تومان
حداقل سفارش  10 کارتن
7,000 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
560 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
7,000 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
2,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...