4-وینیل پیریدین کمپانی اکروس

4-Vinylpyridine

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

ماده شیمیایی 4- وینیل پیریدین محصول کمپانی اکروس که جزء واردات جدید شرکت مینا تجهیز می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
123,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
1,020,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 سی سی
105,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
178,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
107,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
175,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
138,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
143,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
136,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
157,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
141,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 سی سی
106,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
152,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
90,000 - 96,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  250 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...