2-هیدروکسی p-نفتوکینون اکروس کد 12163

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

2-هیدروکسی p-نفتوکینون اکروس کد 12163 CAS RN;83-72-7 Molecular Formula:C10 H6 O3 Molecular weight :174.16

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
2,100,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
240,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  250 عدد
70,000 - 80,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 عدد
150,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
121,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
129,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
166,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
111,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
120,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
190,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
113,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
192,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
194,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
105,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
169,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
118,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
121,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
171,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
3 تومان
نمایش طلوع


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
190 تومان


در حال ارسال اطلاعات...