سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله 0.5ul - 10 ul

CAPP PIPETTE, VARIABLE VOL.0.5-10 UL ,ECOPIPETTE

دسته بندی محصول:  پیپت

قیمت:   2,500,000 - 10,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله 0.5ul - 10 ul کمپانی CAPP دانمارکسمپلر ابزاری ضروری برای پخش مایعات اندازه گیری شده است .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 دستگاه
توقف تولید و فروش
پارسیان دانش آزما
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ستاره بشاش تابان
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
تجهیزات آزمایشگاهی پویش گستران طب
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,500,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
0 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 10,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 10,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 10,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 10,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 10,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 10,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 10,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 10,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 10,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 10,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 10,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
370,000,000 - 600,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
370,000,000 - 600,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
370,000,000 - 600,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
370,000,000 - 600,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
370,000,000 - 600,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
370,000,000 - 600,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
370,000,000 - 600,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
104,000,000 - 518,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
42,200,000 - 289,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
41,100,000 - 65,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
160,800,000 - 423,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
42,200,000 - 289,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
104,000,000 - 518,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
41,000,000 - 562,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
104,000,000 - 518,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
104,000,000 - 518,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
294,000,000 - 774,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
294,000,000 - 774,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
160,800,000 - 423,700,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...