گیره مکانیکی طرح آلمانشرقی

دسته بندی محصول:  سایر قطعات مکانیکی

قیمت:   7,150,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
گیره مکانیکی طرح آلمانشرقی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
توچال تهویه ایرانیان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تک روژان الماس خوزستان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 عدد
139,302,000 تومان
پاریزان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 - 250,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 15,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1 عدد
41,747,000 تومان
پاریزان صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 عدد
185,000 - 210,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 - 32,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1 عدد
130,000 - 200,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 عدد
20,500,000 - 22,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  10 عدد
150,000 - 200,000 تومان
گروه ریخته گری آلیش ( ذوب ریزان قدیم نایب )


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
4,730,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,543,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
10,670,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
11,330,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,922,404,660 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
2,103,033,247 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,802,578,780 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
18,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 تومان
حداقل سفارش  2 عدد
427,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...