گیره مکانیکی طرح آلمانشرقی

دسته بندی محصول:  سایر قطعات مکانیکی

قیمت:   800,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
گیره مکانیکی طرح آلمانشرقی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 - 55,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
توسعه صنایع پلاستیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 - 33,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تک روژان الماس خوزستان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
توسعه صنایع پلاستیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تک روژان الماس خوزستان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تک روژان الماس خوزستان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 - 150,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تک روژان الماس خوزستان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تک روژان الماس خوزستان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
توسعه صنایع پلاستیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تک روژان الماس خوزستان
حداقل سفارش  1 عدد
80,000 تومان
گروه ریخته گری آلیش ( ذوب ریزان قدیم نایب )
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 22,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1 عدد
120,000 - 200,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 230,000 تومان
بهساز صنیع سیستم


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,168,916,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,015,880,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
480,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
278,961,498 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...