گوانیدین هیدورکلراید g65661l

guanidine hy

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

گوانیدین هیدور کلراید 100 گرمی محصول کمپانی آلفا ایسر انگلستان کد: g65661l مولوکولار گرید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
390,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
252,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
190,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
195,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
322,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
216,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5
2,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
575,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5
1,400,000 - 1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
365,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...