گلیکوژن سیگما g0885 1gr

glycogen

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

گلیکوژن یکی از گونه‌های پلی‌ساکاریدها است که در سلول‌های جانوران برای اندوختن کربوهیدرات بکار می‌رود. در پستانداران، گلیکوژن در جگر و عضلات انبار می‌شود. این ترکیب از دید زیستی مهم است،

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 عدد
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
182,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50 عدد
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
450,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
247,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
282,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
400,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
335,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
385,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
210,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
297,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
235,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 عدد
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
213,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
130,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
375,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...