گردن بند طبی سخت صادراتی تن یار :: Tanyar

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

توقف تولید و فروش

این محصول با ایجاد محدودیت حرکتی از ناحیه گردن حمایت می کند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
2,061,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
869,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
250,000 - 1,000,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
646,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
570,000 - 800,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
140,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
479,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
431,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
514,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
342,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
5,800,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
167,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
101,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
9,000 تومان
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1
8,900,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
7,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...