گردن بند طبی سخت صادراتی تن یار :: Tanyar

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

توقف تولید و فروش

این محصول با ایجاد محدودیت حرکتی از ناحیه گردن حمایت می کند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
304,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
12,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
4,900,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
514,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
348,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
167,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
241,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
162,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
479,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
231,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
645,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
158,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
3,900,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
293,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
7,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
101,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
271,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
12,000,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...