گردن بند طبی سخت صادراتی تن یار :: Tanyar

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

توقف تولید و فروش

این محصول با ایجاد محدودیت حرکتی از ناحیه گردن حمایت می کند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
150,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
348,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
362,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
2,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
6,500,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
167,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
250,000 - 1,000,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
320,000,000 - 350,000,000 تومان
شفا الکترو پژواک
حداقل سفارش  1
2,300,000 تومان
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1
250,000 - 550,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
348,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
570,000 - 800,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
180,000 - 500,000 تومان
ساریا مهر
حداقل سفارش  1
129,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
431,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
1,318,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
126,000 تومان
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1
250,000 - 700,000 تومان
ساریا مهر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...