کرایو بانک جهت نگهداری میکرو اورگانیسم ها

crayo bank

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   18,000 تومان / جعبه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
در این روش می توانید میکرو اورگانیسم های خود را از آلودگی نگهداری نمایید وجود 20 عدد سویه سرامیکی در هر کرایو ویال به شما اجازه می دهد تا بیست بار از نسل اول سویه استاندارد خود به راحتی استفاده نمایید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 جعبه
12,480 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 جعبه
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 جعبه
388,500 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 جعبه
130,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 جعبه
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 جعبه
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 جعبه
115,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 جعبه
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
410,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 جعبه
15,150 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 جعبه
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
10,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 جعبه
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
730,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 جعبه
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
479,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 جعبه
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 جعبه
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 جعبه
70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
140,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
3,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
16,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
650,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
2,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
1,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
85,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
35,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
18,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
2,100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...