کرایو بانک جهت نگهداری میکرو اورگانیسم ها

crayo bank

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

در این روش می توانید میکرو اورگانیسم های خود را از آلودگی نگهداری نمایید وجود 20 عدد سویه سرامیکی در هر کرایو ویال به شما اجازه می دهد تا بیست بار از نسل اول سویه استاندارد خود به راحتی استفاده نمایید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 جعبه
160,800,000 - 423,700,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 جعبه
200,000,000 - 500,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 جعبه
8,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 جعبه
7,500,000 تومان
فیدار شیمی جم
حداقل سفارش  1 جعبه
3,000,000 - 7,500,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 جعبه
2,000,000 - 9,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 جعبه
200,000,000 - 300,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 جعبه
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 جعبه
25,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 جعبه
100,000,000 - 340,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 جعبه
170,000,000 - 187,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 جعبه
1,300,000,000 - 1,500,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 جعبه
18,000,000 - 30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 جعبه
7,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 جعبه
1,000,000 - 19,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 جعبه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...