پی سی آر مستر میکس

Red PCR Master Mix

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

پی سی آر مستر میکس محصول سبز زیست ژن شرکت سبز زیست ژن کیت های آزمایشگاهی خود را بر پایه کیت های NEB انگلستان تهیه می نماید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
420,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
336,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
335,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
400,000 - 1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
400,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
560,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,600,000 - 2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 بسته
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
148,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
165,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...