پیت ماس خالص 250 لیتری(peat moss) کود گیاهی مرغوب

Peat moss، Sphagnum(250 Litr)

دسته بندی محصول:  کود آلی

توقف تولید و فروش

پیت ماس خالص (peat moss) مخلوط مغذی با pH بین 5.5 تا 6.5 و شوری پایین و مناسب برای خاک انواع گل های آپارتمانی و زینتی، بستر کشت قارچ، بذر و نشاء در گلدان، گلخانه و باغ است. پیت ماس خالص استریل است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 بسته
توقف تولید و فروش
بهرویش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
بنیز تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
تولیدی طباطبایی - بار افشان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کانه آرای پارسیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کانه آرای پارسیان
حداقل سفارش  25 بسته
توقف تولید و فروش
آلکان یاور طبیعت
حداقل سفارش  40 بسته
توقف تولید و فروش
آلکان یاور طبیعت
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
تعاونی کشت و صنعت باران
حداقل سفارش  25 بسته
توقف تولید و فروش
آلکان یاور طبیعت
حداقل سفارش  25 بسته
توقف تولید و فروش
آلکان یاور طبیعت
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کانه آرای پارسیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کانه آرای پارسیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کانه آرای پارسیان
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کانه آرای پارسیان
حداقل سفارش  25 بسته
توقف تولید و فروش
آلکان یاور طبیعت
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
بنیز تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
بهرویش
حداقل سفارش  25 بسته
توقف تولید و فروش
آلکان یاور طبیعت
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کانه آرای پارسیان
حداقل سفارش  5 بسته
توقف تولید و فروش
بهرویش


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...