پکینگ بلوکی F12

دسته بندی محصول:  سایر قطعات مکانیکی

توقف تولید و فروش

پکینگ بلوکی F12 (استاندارد شهری) این قطعات برای افزایش زمان و سطح تماس آب در برجهای خنک کننده استفاده می شود پکینگهای مورد استفاده در برجهای شرکت پرتو آبگردان از جنس

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
130,000 - 200,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000,000 - 32,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 دستگاه
139,302,000 تومان
پاریزان صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000,000 - 15,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1 دستگاه
150,000 - 250,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,500,000 - 22,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 دستگاه
150,000 - 200,000 تومان
گروه ریخته گری آلیش ( ذوب ریزان قدیم نایب )
حداقل سفارش  1 دستگاه
34,502,424 تومان
پاریزان صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,150,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
180,000 - 215,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
33,000 - 38,000 تومان
گروه صنعتی تفلون سازان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...