پوویدون آیداین-محلول موضعی فرامادین 10٪ بتادین

(topical solution faramadin 10% (povidon iodine

دسته بندی محصول:  داروی ضدعفونی کننده

قیمت:   77,000 تومان / کارتن

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
پوویدون آیداین-محلول موضعی فرامادین 10٪ بتادین ضد عفونی کننده و از بین برنده باکتری های گرم مثبت و منفی, قارچها و ویروسها و اسپورها


محصولات مشابه

حداقل سفارش  5 کارتن
275,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 کارتن
1,150,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 کارتن
650,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  12 کارتن
28,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  5 کارتن
65,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  12 کارتن
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  70 کارتن
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12 کارتن
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کارتن
28,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کارتن
400,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  5 کارتن
640,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 کارتن
322,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 کارتن
520,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 کارتن
30,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 کارتن
90,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  4 کارتن
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4 کارتن
110,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  24 کارتن
توقف تولید و فروش
آریان کهن
حداقل سفارش  5 کارتن
670,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  20 کارتن
22,500 تومان
فروشگاه خندان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 کارتن
6,950 تومان
حداقل سفارش  1000 کارتن
1,500 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
900 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
1,500 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  400 کارتن
1,500 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
700 تومان
حداقل سفارش  10 کارتن
2,300 تومان
حداقل سفارش  600 کارتن
1,880 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
1,200 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
1,800 تومان
حداقل سفارش  400 کارتن
1,200 تومان
حداقل سفارش  10 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  400 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  400 کارتن
3,700 تومان
حداقل سفارش  600 کارتن
2,600 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
180 تومان


در حال ارسال اطلاعات...