پودر پلی الکترولیت آنیونی

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

پودر پلی الکترولیت آنیونی در بهبود عملیات تغلیظ لجن تصفیه خانه های فاضلاب و جداسازی سریع مواد معلق از آب کاربرد وسیعی دارد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 تن
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
230,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 تن
210,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 تن
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 تن
30,000 - 40,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  50 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
32,000 - 50,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  208 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...