پودر پلی الکترولیت آنیونی

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

پودر پلی الکترولیت آنیونی در بهبود عملیات تغلیظ لجن تصفیه خانه های فاضلاب و جداسازی سریع مواد معلق از آب کاربرد وسیعی دارد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 تن
112,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
128,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
133,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
163,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
144,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
160,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 تن
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
127,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 تن
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 تن
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 تن
132,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 تن
35,000 - 40,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  208 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 تن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...