پودر پلی الکترولیت آنیونی صنعتی

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

پودر پلی الکترولیت آنیونی صنعتی (POLYNOX PE) بدلیل استفاده از مواد افزودنی ویژه درفرمولاسیون ساخت آن وجرم مولکولی بالادر پروسه های لخته سازی از راندمان بالایی برخورداراست

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
218,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
123,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
135,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
132,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
158,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
189,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5,900,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
188,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
122,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
190,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
103,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
108,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  208 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...