پن استرپ محصول جیبکو

Gibco™ Penicillin-Streptomycin 10,000 U/mL

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

for prevention of bacterial contamination of cell cultures due to their effective combined action against gram-positive and gram-negative bacteria

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
405,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
284,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 عدد
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
319,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 عدد
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
246,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
345,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 عدد
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
375,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...