پلی وینیل پیرولیدون سیگما Polyvinylpyrrolidone

polyvinyl pyrrolidone

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محصول پلی ونیل پرولیدون تولید شده توسط کمپانی سیگما توسط شرکت منا تجهیزآریا بفروش میرسد با سر کد 437190 و Mw~1,300,000 ,gr 25

محصولات مشابه

حداقل سفارش  160 عدد
32,000 - 35,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
الساپا
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5 عدد
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  50 عدد
توقف تولید و فروش
توسعه و تجارت پیشرو اندیش درستکار
حداقل سفارش  50 عدد
توقف تولید و فروش
توسعه و تجارت پیشرو اندیش درستکار
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000 عدد
19,000 - 29,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
220 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
550 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
1 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...