پروفیل های سیلیکونی صنعتی با مقاومت حرارتی و انعطاف پذیری بالا

دسته بندی محصول:  آب بند

توقف تولید و فروش

پروفیل های سیلیکونی صنعتی با مقاومت حرارتی و انعطاف پذیری بالا تولید انواع قطعات سیلیکونی صنایع پزشکی و دندانپزشکی و سایر صنایع


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
بازرگانی سیال کنترل
حداقل سفارش  10 متر مکعب
100,000 - 1,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 متر مکعب
توقف تولید و فروش
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 متر مکعب
30,000 - 50,000 تومان
لایی ابرینه دلیجان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر مکعب
600 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  20 متر مکعب
20,000 - 600,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 متر مکعب
50,000 - 500,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 متر مکعب
50,000 - 20,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  3 متر مکعب
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  10 متر مکعب
100,000 - 2,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 متر مکعب
40,000 - 1,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 متر مکعب
20,000 - 150,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر مکعب
730 - 830 تومان
کالای مسعود
حداقل سفارش  2 متر مکعب
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مکعب
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
100 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
10 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
1,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
10,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
100 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
100 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
10,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مکعب
10 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
10,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
5,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
1,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مکعب
1,000 - 500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...