پایدار کننده آب اکسیژنه

Nova Stabi 400

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   70 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین ،   چک
شرایط تحویل:     در محل خریدار
پایدار کننده آب اکسیژنه یک مایع زرد رنگ است که معمولا از نمک ‌های اسید ارگانیک تولید می شود و در صورت استفاده مناسب به عنوان یک تثبیت کننده و سفید کننده به خوبی عمل می کند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
234,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
147,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
232,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
258,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
294,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
1,150,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
480,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
1,350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
300,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
330,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
330,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 کیلوگرم
85 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
110 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
28 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
80 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
80 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
40 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
120 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
170 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
10 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
68,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
270,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
10 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
435,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
139,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
225,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
160,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
220,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
110,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
135,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...