پاپ کورن ساز مرسا تجهیز

Popcorn maker Mersa

دسته بندی محصول:  سایر ابزارهای پخت و پز

قیمت:   1,100,000 - 1,403,100 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پاپ کرن یک میان وعده ی سالم ، خوشمزه و کم کالری است که با استفاده از این دستگاه می توان این میان وعده ی سالم را به صورت تازه تهیه کرد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
150,000 - 210,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,102,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
600,000 - 800,200 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
9,000,000 - 1,101,000,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
600,000 - 802,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
400,000 - 800,200 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,101,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
300,000 - 500,020 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
600,000 - 802,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
800,000 - 90,010,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
900,000 - 1,301,100 تومان
حداقل سفارش  1
350,000 - 450,110 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,101,100 تومان
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 25,010,100 تومان
حداقل سفارش  1
700,000 - 1,010,010 تومان
حداقل سفارش  1
9,000,000 - 1,101,000,010 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 800,200 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 810,100 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,401,100 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,301,100 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 501,100 تومان
حداقل سفارش  1
80,000 - 101,100 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 802,100 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 210,010 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,102,100 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,210,110 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 700,012 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,001,010 تومان
حداقل سفارش  1
90,000 - 1,101,010 تومان


در حال ارسال اطلاعات...