واتر استاپ پی وی سی ( PVC Water Stop )

دسته بندی محصول:  واتر استاپ (آب بند)

توقف تولید و فروش

واتر استاپ ها برای برای آب بندی درزهای اجرائی و انبساطی و مقاطع قطع بتن ریزی مورد استفاده قرار می گیرند

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
75,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
200,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
55,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
1,100 - 6,100 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
75,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 متر
1,350 - 6,100 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
50,000 - 160,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
68,000 - 2,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
75,000 - 91,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
1,200 - 21,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  20 متر
60,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 متر
210,000 - 550,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 3,500 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
1,500 - 61,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
54,000 - 91,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  20 متر
توقف تولید و فروش
مبتکران پاک فن
حداقل سفارش  1 متر
46,000 - 91,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  4 متر
توقف تولید و فروش
مبتکران پاک فن
حداقل سفارش  1 متر
51,000 - 155,000 تومان
تجهیز آنلاین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...