نرمال هپتان آزمایشگاهی شیمی (برای چسب لاستیک و سوخت کوره)

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

نرمال هپتان هیدروکربنی از خانواده آلکان ها است. هپتان به صورت گسترده به عنوان یک حلال غیرقطبی در آزمایشگاه ها کاربرد دارد.هپتان را به صورت تجاری برای چسب لاستیک و سوخت کوره می فروشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
118,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
106,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
161,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
113,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
119,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
177,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
156,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
167,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
169,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
142,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1
165,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
212,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
121,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
144,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
186,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
158,300 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
190 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...