نانو عایق آب بندی و درزگیری

دسته بندی محصول:  واتر استاپ (آب بند)

توقف تولید و فروش

نانو عایق آب بندی و درزگیری ، جایگزین ایزوگام دارای چسبندگی بالا مناسب برای آب بند کردن بام، سرویس بهداشتی،استخر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
56,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
70,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
45,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
70,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
56,000 - 90,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,200 - 6,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
46,000 - 90,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
51,000 - 150,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,000 - 3,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
70,000 - 90,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 - 430,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
70,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,200 - 20,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,250 - 6,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
210,000 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
52,000 - 150,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
61,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,200 - 4,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
30,000 - 110,000 تومان
تجهیز آنلاین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...