نانو عایق آب بندی و درزگیری

دسته بندی محصول:  واتر استاپ (آب بند)

توقف تولید و فروش

نانو عایق آب بندی و درزگیری ، جایگزین ایزوگام دارای چسبندگی بالا مناسب برای آب بند کردن بام، سرویس بهداشتی،استخر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
55,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,200 - 4,100 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,000 - 3,500 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,000 - 3,500 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
30,000 - 130,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
51,000 - 155,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,100 - 6,100 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,000 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,350 - 6,100 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,000 - 91,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
54,000 - 91,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 - 440,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 160,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,200 - 21,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
46,000 - 91,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,500 - 61,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
60,000 تومان
فناوری های نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...