ملات ضد اسید DEMINIC

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

ملات ضد اسید بسیار مقاوم که برای نصب و بند کشی انواع مصالح ضد اسید به منظور تماس و محافظت طولانی مدت در برابر انواع اسیدهای معدنی و آلی با غلظت های بسیار کم و زیاد طراحی شده

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
800,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
113,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
135,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
158,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
120,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
157,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25
85,000 - 100,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
178,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
109,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
122,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...