محیط dmem f12 biosera

DMEM F12 500 CC

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

DMEM F12 بایو سرا DMEM Ham’s F12 w/o L-Glutamine, w/o Hepes, w/o GlucoseProduct code :LM-D1221Theoretical pH: 7.4 ± 0.3Osmolarity: 314 mOsm/l ±10%Colour: Red, clear solutionStorage condit

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
225,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
285,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
550,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
247,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
149,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
293,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
285,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
450,000 - 700,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
315,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 عدد
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 عدد
430,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
278,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...