محیط کشت rpmi 1640 کمپانی bioseara

biosera rpmi 1640

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط rpmi 1640 500 cc محصول کمپانی بایو سرا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
168,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50 عدد
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
245,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
175,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
340,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 عدد
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
466,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50 عدد
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
380,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
296,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 عدد
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 عدد
750,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...