محیط کشت تی سی بی اس آگار مرک آلمان 110263

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

محیط کشت تی سی بی اس آگار مرک آلمان 110263

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,100,000 - 1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
159,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
218,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
190,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
232,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
121,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
154,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
139,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  25
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
173,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
500,000 - 600,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...